5 axis CNC töötlus

AJ CNC
5 axis CNC annavad suure eelise keeruliste toodete valmistamisel.
5 axis CNC

- CNC Pingid
- Custom
- CAM Programmeerimine
- Machining
- Video, Ajalugu

3D CAD design
3D laser scanning
Reverse engineering
Prototüüpide valmistamine

Contact


Tootearendus, disain ja leiutamine kasutades 3D CAD tarkvara on saanud tüüpiliseks tehnoloogilise protsessi osaks uue toote turule toomise käigus. Enamuse juhtudesl on võimalik otse läbida enamuse ettevalmistusprotsesse digitaalselt ja valmistada detaili või kujumoodustaja CNC masinat kasutades. Kuigi veel on töid, kus kõigepealt on mõistlik valmistada prototüüp käsitsi, mida hiljem ära digitaliseerida CAD mudeliks ja kasutada selle andmeid edaspidises tehnoloogilises protsessis. Mõlemal juhul on võtmeküsimuseks töötluse protsess.

Uue toote edu turul on otseselt seotud kui kiirelt ja efektiivselt seda on suudetud turule tuua. On projekte, mida tuuakse turule kui käsitööd. Kuid, sellised meetodid ei kõlba tööstus ettevõttetele. Tööstus vajab suurt täpsust, kiiret ja efektiivset prototüüpimist, suurt kordustäpsust – asjad mida suudab pakkuda vaid 5 axis CNC masin.

Valmistamiseks: Materiaalidest:
-prototüüpide
-kujumoodustajate
-vormide
-kõverpinnaliste objektide
-skulptuursete elemendide
-puidust
-komposiitidest
-vahust
-plastist
-alumiiniumist
-kergsulamitest

 Hetkel on arendamisel ka masinad terase töötlemiseks. Meie pakkume väga laia spektri teenuseid mida saame oma masinate abil teile osutada.

Meie kogenud insenerid loovad täpse kombinatsiooni tehnoloogilisi protsesse vastavuses teie tootega kasutades kõige uuemat tarkvara ja valmistada teie toode kasutades 5 axis CNC masinaid. Kui vaja on kujumoodustaja vormi, nii emase kui isase poole, mõlemaid valmistatakse korrektselt, täpselt, säilitades sümmeetriat ja kollineaarsust.

5 axis CNC masina robootiline mehaanika on hästi sobitatud suuremahuliste toodete tootmiseks. Lisaks võimalusele valmistada keerulisi tooteid meie masinad on äärmiselt efektiivsed. Osad mille valmistamine toimuks muidu mitme paigaldusega, saab töödelda ühe paigaldusega. Meie kogenud insenerid projekteerivad ka rakiseid, et teha iga operatsiooni veelgi efektiivsemaks.

5 axis CNC masinate tööpõhimõtte seisneb selles, et lõikeriista ja detaili suhteline liikumine toimub üheaegselt viiel erineval teljel. Tavalistel masinatel liikumine toimub kahel teljel X ja Y, ja kõrguse positsioneerimine Z teljel. Kui lisada 2 pöördtelge A ja B, siis lõikeriist positsioneerub igale võimalikule nurgale, ja iga detaili osa saab töödeldud. Sellised masinad annavad suure eelise keeruliste toodete valmistamisel nagu turbiinid, propellerid, impellerid, mida oleks väga raske valmistada teistmoodi. Detaili täpsuse suurendab see, et kaob paigaldusviga, mis muidu tekkib detaili asendi muutmisel rakises. Kõrget efektiivsust annab võimalus valmistada toode kõigest ühe paigaldusega, vähendades seejuures tehnoloogilist abiaega.Contact to AJ Grupp